prof. Birkmayer Laboratorien

Jörg BIRKMAYER, Univ-Prof. Dr. Med. Dr. Chem.

Výzkumník v oboru biochemie
prof. Birkmayer

Výzkumník v oboru biochemie

Jako první objevil význam NADH a jeho důležitost pro buněčný vývoj a energeticý přenos pro všechny tělesné orgány.

Vyvinul ENADA NADH pro nejširší použití, jako potravinový doplněk, chráněný světovými patenty.

Autor 50 patentů, 150 zásadních studií a vice než 100 vědckých článků.

Autor knih,dopisovatel vědeckých a lékařských magazínů.

1968
 doktor biochemických věd,Lékařská univerzita Vídeň
1968
doktor lékařských věd, Lékařská univerzita Mnichov
1979
hostující výzumný asistent Prof. M. Bishopa, nositele Nobelovy ceny 1989, na oddělení mikrobiologie Univerzity San Francisco
1974
hostující proefsor na Cornellově lékařské univerzitě v New Yorku
1976-1982
asistent na fakultě bunečné biologie Lékařská univerzita Mnichov
1968-1970
vývojový asistent oddělení buněčné biologie Lékařské univerzity v Mnichově
1970-1973
post doktorandský asistent na oddělení fyziologie a chemie Lékařské univerzity Mnichov
1980
hostující profesor Institutu základních lékařských věd na Univerzitě v Pekingu
1989
hostující profesor na onkologickém oddělení Univerzity v Kantonu
1995
profesor a manager oddělení nádorové onkologie a buněčné biologie lékařská Univerzita Mnichov
Od 1983
Birkmayerovy soukromé laboratoře Videň, majitel a lékařský ředitel
Od 1983
Evangelická nemocnice, ředitel centrální laboratoře
Od 1985
soukromá nemocnice Červeného kříže,Vídeň, ředitel laboartoře
Od 1983
Birkmayer a Medinfo soukromá společnost, manager společnosti
Od 1985
MENUCCO Inc. New York, prezident
Od 1992
Birkmayer Pharmaceutical Company, New York, prezident a generální ředitel
Od 1994
profesor institutu Lékařské chemie Univerzita Graz
Od 1986
Birkmayer Parkinson Therapy,výzkumý a vzdělávací institut president a lékařský ředitel.
Od 1986
Mezinárodní akademie ukazatelů onkologických nádorů New York, generální sekretář

Syn univerzitního profesora Walthera Birkmayera který ve Vídni v letech po skončení 1. světové války vedl nemocnici pro válečné veterány s poraněním mozku, kde byl proslulý svým lidským vztahem k vice než 3000 pacientům. Vytyčil neurohehabilitaci jako specifickou medicínskou disciplínu. Koncem 50. a začátkem 60. let vynalezl užití preparátu L- dopa a byl úspěšný v náhradě léků jinými nefarmakologickými substancemi se specifickými psychickými a fyzickými důsledky Byl čestným doktorem čtyř univerzit. Svému otci je podle vlasních slov prof. George Birkmayer vděčný za nápad s produktem ENADA.

Ke stažení

Adobe PDFNADH The man behind the name.pdf (264 KB)Adobe PDF

Rozhovor s Dr. Jörgem Birkmayerem

Vše, co potřebujete, je energie. Každá živá buňka potřebuje energii, aby zůstala naživu.Jak se tato energie pro život vyrábí? Vodík a kyslík reagují za vzniku vody a energie. Biologická forma vodíku je NADH, zkratka Nikotinamid Adenin Dinukleotid Hydrid. Kyslík pochází ze vzduchu, který dýcháme a je přítomen v každé živé buňce.

Otázka: Z článků jsem pochopil, že NADH byl poprvé objeven v roce 1905 a bylo zjištěno, že je to nejdůležitější koenzym ("koenzym 1"). Váš rozsáhlý výzkum a práce přinesla objev uplatnění NADH při výrobě energie v mitochondrii a podpoře životně důležitých funkcí lidského těla.Moje první otázka je, jak NADH podporuje zdravou funkci imunitního systému?

Dr. Birkmayer: imunitní systém je založen na činnosti bílých krvinek.Hlavní podskupiny jsou lymfocyty a makrofágy. Makrofágy jsou odpovědné za přímé odstranění cizích těles, jako jsou bakterie nebo viry. Odstraňují je a degradují což je proces srovnatelný s jídlem a trávením. Proto byly pojmenovány makrofágy, což znamená velké stravovací buňky.

Existuje přímý vztah mezi příjmem procesu makrofágů a aktivací imunitního systému. Když jsou v těle cizí látky, jako jsou bakterie nebo viry, má to vliv na metabolickou aktivitu včetně spotřeby kyslíku ze strany mikrofágů.. Kyslík je převeden na superoxid ničící tyto bakterie a viry. Během této aktivaci kyslíku se spotřebuje vysoké množství NADH. Proto, čím více NADH lidský organismus má k dispozici, tím lépe imunitní systém funguje.

Při zpracování bakterií a virů produkují mikrofágy signální molekuly, cytokiny, které aktivují další buňky imunitního systému, lymfocyty. Cytokiny jsou molekuly v lidském těle nezbytné pro komunikaci mezi různými typy bílých krvinek.

Mezi nejvýznamnější cytokiny patří interleukiny, pojmenované podle jejich funkce při komunikaci mezi jednotlivými podskupinami leukocytů. NADH stimuluje produkci interleukinu IL-6 (v závislosti na dávkování až na až 18.000 násobek). Proto má NADH regulační účinky na periferní bílé krvinky, které jsou klíčovou složkou našeho buněčného imunitního systému. (Odkaz: Vliv snížené Nikotinamid Adenin Dinukleotid Hydrid (NADH) na tvorbu interleukinu-6 v periferní lidské krvi a leukocytech Nadlinger K, J Birkmayer, Gebauer F, R Neuroimmunomodulation Kunze, (2002) 9:. 203 až 208)

Otázka: Jak nedostatek NADH způsobuje problémy s energetickými hladinami?

Dr. Birkmayer: NADH je palivo pro výrobu mobilní energie. Všechny živé buňky vyžadují energii, aby zůstaly naživu. Bez energie buňka odumírá, protože výroba energie představuje nezbytný předpoklad pro všechny živé buňky.

NADH reaguje s kyslíkem přítomným v každé živé buňce a produkuje vodu a energii. Tato energie je uložena v podobě chemické sloučeniny adenosintrifosfát ATP. Vědecké studie prokázaly, že ztráta NADH vede k vyčerpání ATP, což vede k buněčné smrti. (Metabolismus a energetické změny při apoptóze v nervových buňkách , JC Mills, D. Nelson, M. a R. Erecinska Pittmanm,Věstník neurochemie , 1995). Jednoduše řečeno, čím více NADH buňka má k dispozici, tím více energie může produkovat.

Otázka: Může být zvýšena energetická úroveň buňky s pomocí NADH? Pokud ano, znamenalo by to, že buňky mohly produkovat více energie a díky tomu žít déle. Nejnovější vědecké studie zjistily, že hladina energie v buňce může být ve skutečnosti zvýšena pomocí NADH.

Dr. Birkmayer:Pokud jsou izolované srdeční buňky inkubovány NADH (NADH je vně buňky) dochází ke zvýšení koncentrace ATP energie uvnitř buněk. Jinými slovy, tyto srdeční buňky mají více ATP energie. Z tohoto důvodu mohou fungovat lépe a mohou žít déle. To je senzační nový objev mající obrovské důsledky pro ochranu srdce a dalších orgánů. Pokud buňky žijí déle následně žijí déle orgány a celý organismus.  Jinými slovy NADH má vědecky prokázaný anti-aging efekt.

Otázka: Jak NADH pomáhá zlepšit duševní jasnost? Jaký je proces, jehož prostřednictvím NADH ovlivňuje kognitivní funkce?

Dr. Birkmayer:  Jedna třetina veškeré energie vyráběné v našem těle se používá v mozku. Kvůli tomuto nedostatku energie se její nedostatek projevuje nejdříve v mozku jako nedostatečná koncentrace, nedostatečná bdělost a duševní ochablost. (Newsweek 17 prosince 2001)

NADH poskytuje mozku více ATP energie stejným způsobem, jako to dělá u srdečních buněk.

S více NADH fungují mozkové buňky lépe. To byla prokázána ve studii provedené na Cornellově Universitě v New Yorku. Pokud trpíte nedostatkem spánku váš kognitivní výkon se snižuje a následky jsou negativní.

Podle národní Slep Foundation téměř třetina dospělých v USA spí méně než 7 hodin denně a přibližně 69 procent obyvatel si stěžuje na časté problémy se spánkem. Důsledky nedostatku spánku jsou obrovské. Nedostatek spánku snižuje bdělost, koncentraci a reakční čas, zvyšuje riziko nehody o 630% (Teran-Santoz et al.), Nedostatek spánku je příčinou 1/3 všech dopravních nehod a 1/4 všech smrtelných v Stoohs et al.)

NADH stimuluje produkci adrenalinu a dopaminu. Obě tyto látky jsou nezbytné pro kognitivní výkon a paměť.

Otázka: Za jakých okolností úroveň NADH v těle klesá nebo se vyčerpává?

Dr. Birkmayer: Existují dva hlavní důvody, proč může klesnout hladina NADH v těle.

1. Z důvodu nárůstu spotřeby NADH kvůli extrémní energetické náročnosti (např. sportovní výkon, těžká nemoc,kombinace psychického a fyzického vyčerpání a podobně)

2. Snížená produkce vzhledem ke sníženým nebo zcela zablokovaným metabolických drahám způsobeným toxiny ( původcem je životní prostředí, potravinářské přídatné látky, drogy, jako je AZT, cytostatika, antibiotika a podobně).

Otázka: Jaké jsou podmínky, které potřebuje tělo pro normální zdravou produkci a získávání NADH v buňkách?

Dr. Birkmayer: Dostatečné množství živin, jako jsou proteiny, sacharidy, tuky ve formě vyvážené stravy. Všechny enzymy podílející se na biosyntéze NADH musí fungovat na nejvyšší výkon. Pokud tyto enzymy jsou inhibovány toxickými látkami, jako jsou drogy, NADH produkcenásledně klesá. Nepatrné množství NADH získáte konzumací masa, drůbeže nebo ryb. Zelenina má velmi nízký obsah NADH. Proto příjem NADH ze zeleniny je zanedbatelný.

Otázka: Čím se liší NADH od chemických stimulantů jako například kofein a v čem je lepší?

Dr. Birkmayer: NADH je v každém případě z mnoha důvodů mnohem lepší, než kofein či jiné simulanty.

Kofein a další povzbuzující látky obsahující efedrin uvolňují adrenalin z nervových buněk. To vyvolává rychlý nástup účinku adrenalinu.Cítíte se méně unavení a čilejší. Avšak jen na velmi krátkou dobu. Další káva vám nedává stejnou podporu jako první, protože váš objem adrenalinu v nervových buňkách byl vyčerpán. Pokud je objem adrenalinu v centrálním nervovém systému zcela vyčerpán, můžete pít tolik kávy, kolik chcete, ale nebudete cítit pozitivní výsledek.

NADH na druhé straně stimuluje biosyntézu adrenalinu a díky tomu zvyšuje objem adrenalinu v centrálním nervovém systému. To je základním předpokladem pro to , aby kofein mohl být aktivní.. Kromě toho, NADH zvyšuje reálnou ATP energii v buňkách. Více energie v nervové buňce produkuje nejen více adrenalinu, dopaminu a serotoninu, ale také další komponenty potřebné pro dobrý výkon. NADH je jediná látka u které bylo prokázáno , že zvyšuje buněčnou energii.Káva a všechny tzv. energetické nápoje nezvyšují buněčnou energii. Ve skutečnosti pouze uvolňují adrenalin z nervových buněk, a proto jsou pouhými stimulanty. Příliš mnoho intenzivní stimulace může způsobit značné nežádoucí účinky jako je nepravidelný srdeční tep.

Otázka: NADH je popisován jako aktivní vitamín. Co to znamená?

Dr. Birkmayer: NADH je zkratka Nikotinamid Adenin Dinukleotid Hydrid. Nikotinamid je jiný název pro vitamin B3. Proto je koenzym NADH aktivní forma vitaminu B3. Vitamín B3 je sám o sobě neaktivní. Jako vitamín je nezbytný pro naše tělo. Ten je absorbován a přeměněn v buňkách na NAD (oxidovaná forma NADH). NAD je pak převeden na NADH.

Nelze dostatečně zdůraznit, že ani nikotinamid ani NAD (oxidovaná forma NADH) nevykazuje dynamizující efekt podobný NADH a to ani ve velmi vysokých dávkách.

Toto jsme dokázali v našich četných studií.

Zkrátka, účinek stabilizované, aktivní formy NADH nelze napodobit a už vůbec nahradit.

Otázka: Jak se liší od NADH koenzymu Q10?

Dr. Birkmayer:  Oba podporují výrobu mobilní energie. Koenzym Q10 se podílí na produkci buněčné energie avšak na mnohem nižší úrovni než NADH. Koenzym Q10 nutně potřebuje NADH k tomu, aby byl přeměněn do své redukované formy. CoQ10 je aktivní jen ve své redukované formě a může přepravovat elektrony z NADH do kyslíku, který pak vede k produkci energie ve formě ATP.

CoQ10 je třeba vždy brát s dostatečným množstvím ENADA.ENADA je stabilizovaná vstřebatelná forma NADH. NADH může produkovat energii bez CoQ10 i bez kyslíku, to je v anaerobních podmínkách. Svaly vytrvalostních sportovců při dlouhotrvajícím výkonu přecházejí na anaerobní režim.  NADH je daleko lepší i v produkci buněčné energie.

CoQ10 kombinovaný s NADH přináší v energetických přípravcích zlepšenou funkci. NADH má v těle mimo výroby energie mnohem více funkcí. Opravuje buňky a poškozenou DNA, stimuluje imunitní systém, stimuluje biosyntézu neurotransmiterů adrenalinu, dopaminu a serotoninu. Stimuluje produkci oxidu dusnatého, který navozuje relaxaci krevních cév v řadě orgánů, jako jsou srdce, plic, mozku a ledvinách.

Otázka:  Je ještě něco, co by naši čtenáři měli vědět o NADH, aby pochopili jeho důležitost?

Dr. Birkmayer: Bylo prokázáno, že NADH zvyšuje energii ve formě ATP uvnitř srdečních buněk a tyto buňky pak žijí déle. Na základě těchto unikátních zjištění je v řízení několik patentů přípravků pro prodloužení životnosti buněk, tkání a orgánů (anti-aging). Bude to první a doposud jediný doplněk stravy s vědecky ověřeným anti-aging efektem.

© 2012 | zpracovatel: Merck | suroviny: Roche | prodej: Tuma Pharma | prof. Birkmayer Laboratorien