prof. Birkmayer Laboratorien


N.A.D.H.

(Nicotinamid Adenin Dinukleotid Hydrid)
 • Pro fyzicky pracující
 • Pro pracující ve stresu
 • Pro duševně pracující
 • Pro pracující v noci
 • Pro sportovce
 • Pro studenty
 • Pro dospělé
 • Pro seniory
 • Pro nemocné
 • Pro děti
Život je otázka priorit.
Všechno je otázka načasování.
Váš zdravotní stav je duchovně a vibračně indukovaný, elektrochemicky poháněný a biologicky uskutečněný.
Neexistuje nic na tomto světě, co by někdo jiný nemohl udělat hůř a prodat o něco levněji.
A ti lidé, kteří se pouze podle ceny orientují, stanou se spravedlivou kořistí těchto machinací.

EU Patent: 0, 69, 859BL; US Patent: 5, 332, 727, 5, 54, 288, 5, 712, 259

Nikdo neví, proč spolu buňky komunikují.
Ví se ale jak.
Využijte toho.
Všude tam a vždy, kdy buňky mají žít, pracovat a navzájem spolu komunikovat, potřebují ATP energii.
ATP, neboli adenosintrifosfát, je hlavním nosičem energie těla.
Nemocná bunka vytváří málo elektrické energie.
Stárnoucí buňka méně.
Mrtvá buňka žádnou.
Dostatek energie zabraňuje nemocem a zpomaluje stárnutí nejen buněk. V tom orgánu nebo té části těla, kde máte zdravotní problém, potřebujete zvýšit výrobu energie v mitochondrii.

Co je NADH?

NADH nikotinamidadenindinukleotid je přirozeně se vyskytující koenzym, který je nezbytný pro produkci energie v každé z našich 100 bilionů buněk. NADH je aktivní koenzym, forma vitamínu B3, nejsilnější antioxidant. ENADA a ENACHI, obchodní názvy produktů, jsou stabilní formou NADH, která při výrobě, skladování, dopravě, požití a během trávení neztrácí účinnou látku.

V jaké formě je NADH?

NADH je ve formě rychlopůsobících v ústech rozpustných minitabletek a ve formě minitabletek, které se zapíjí vodou.

CO JE KOENZYM Q1?

NADH je látka přirozeně se vyskytuící v lidském těle známá jako nejdůležitější koenzym, koenzym Q 1, nezbytný pro funkci jiných koenzymů.

Jak brzy po požití začíná fungovat?

Do 10 minut po rozpuštění tablety ENACHI v ústech. Maximálně do dvou hodin po požití ENADA na lačný žaludek.

Kdy je účinek nejvíce znatelný?

Náběh maximálního účinku trvá čtyři týdny a maximální účinek trvá i nadále po dobu denního užívání.

Funkce NADH

Buněčné palivo pro výrobu energie

Každá molekula NADH může produkovat tři molekuly ATP energie, hlavního zdroje energie v našem těle. Čím více NADH má buňka k dispozici, tím více energie je schopen produkovat.

Klíčová role při kontrole a regulaci opravy buněčné DNA

Vystavení ultrafialovému záření,, záření, ozónu nebo chemickým toxinům zvyšuje riziko poškození genetického materiálu buněk v těle. To zase zvyšuje riziko chronických onemocnění. NADH je nezbytné pro opravu DNA v buňkách.

Posílení buněčné části imunitního systému

Velké množství NADH se používá během aktivace imunitního systému. Čím více NADH má tělo k dispozici, tím lepší je imunitní ochrana.

Nejsilnější antioxidant

Antioxidanty chrání tělo před vysoce reaktivními molekulami, volnými radikály, které mohou způsobit oxidační poškození buněk. S vlivem volných radikálů bývá spojováno mnoho degenerativních nemocí včetně stárnutí samotného. NADH je nejúčinnější antioxidant.

Stimulant přenašečů nervových signálů

Zvýšené koncentrace NADH v mozku, vede ke zlepšení výroby základních neurotransmiterů, dopaminu a adrenalinu. To má pozitivní vliv na všechny fyziologické funkce, včetně mentální jasnosti, bdělosti, bystrosti a soustředění.

Jaká je denní dávka?

5 až 10 mg NADH denně u nemocných
5 až 10 mg NADH denně preventivně
20 mg denně u sportovců.
Při vyšší spotřebě energie užijte 20 mg 1 hodinu před výkonem.
20 mg tabletku každých 15–30 minut při sportovním výkonu
Současně tím zkrátíte čas přítomnosti kyseliny mléčné v těle
Účinnou a optimální denní dávku stanovte podle zkušenosti s účinkem sami.

Vedlejší účinky a interakce

Nežádoucí účinky ani interakce s léky nejsou známy

Jaký vliv mají žaludeční kyseliny na NADH?

Stabilní NADH se rozpustí až ve střevě. Žaludeční kyseliny ji neznehodnotí. Nestabilní kopie produktů neobsahují NADH vůbec nebo jsou znehodnoceny při výrobě, přepravě nebo skladování nejpozději v žaludku.

Obsah NADH v lidských orgánech v mg / kg

NADH úzce souvisí s výrobou energie v našem těle. 30 % energie spotřebuje mozek! Největší množství se proto nachází v mozku, srdci, svalech. Kde je spotřeba energie, tam je spotřeba NADH.

Orgán obsah NADH v mg/kg
Srdce 90
Mozek 50
Svaly 50
Játra 40
Ledviny 40
Krev 3

NADH je součástí lidské a zvířecí buňky. Konzumací potravy živočišného nebo rostlinného původu přijmeme i NADH. NADH není tepelně odolný a je zničen během vaření. To.co zůstane po vaření je degradováno žaludečními šťávami. Co zůstane po vaření a degradaci žaludečními šťávami vstupuje do látkové výměny.Moc toho nezbude. Rostlinné potraviny jsou zdrojem nepatrného množství tohoto koenzymu. Rostliny se nepohybují, nepotřebují energii a také ji proto obsahují velmi málo.

Jídlo Obsah NADH v mg na kg
Svalovina 50
Drůbež 40
Ryba 35
Droždí 2
Brambory 0,2
Obilí 0,1

Co dělá NADH v těle?

Zvyšuje energii

Jednoduše řečeno, NADH zvyšuje produkci energie buněk. Jak stárneme, úroveň energie v naších buňkách se snižuje. Když buněčná energie klesne pod určitou úroveň, buňka odumře a tkáň zdegeneruje.

Ovlivňuje duševní a tělesné funkce

Je vědecky dokázáno, že buněčná energie se zvyšuje v duševních funkcích myšlení, procesu zapamatování a rozhodování. Také je vědecky dokázáno, že buněčná energie se zvyšuje v tělesných funkcích výkonu, výdrže, hbitosti a koordinace svalu. Když je NADH v buňce vypotřebován, duševní a tělesné funkce se zhorší. Když se hladina NADH v buňce zvýší, duševní a tělesné funkce se zvýší.

Je vědecky dokázáno, že ztráta buněčné energie hraje hlavní roli v degenerativních onemocněních.

Protože NADH zvyšuje produkci buněčné energie, udržuje to buňku naživu delší dobu a hraje aktivní roli v opravování kondicí, které způsobují degenerativní onemocnění. Po letech úsilí Dr. Birkmayera (tvůrce Co-E1®) byl schopný úspěšně vyrobit NADH jako nutriční doplněk.

Co-E1® je jediný nutriční doplněk na světě, který obsahuje stabilní, aktivní NADH. V roce 1997 bylo na trhu 11 produktů NADH, ale testy ukázaly, že ani jeden neobsahuje aktivní NADH.

Pravidelné užívání Co-E1®, jakožto NADH nutriční doplněk, poskytuje dodatečnou životní energii pro naše buňky.

Tento energii rozšiřující efekt je hlášen lidmi užívající NADH tablety. Největší efekty jsou zaznamenány u lidí se syndromem vyčerpání. Toto zvýšení úrovně energie byla potvrzena speciálními laboratorními testy, meřící produkci energie buňkami před a po uživání Co-E1®/NADH nutričního doplňku.

NADH má přímou, pozitivní roli v mnoha buňkách v těle (například imunita, obnovování poškozeného DNA a buněk). Toto je dodatek k primární roli NADH v produkci energie. Následující text popisují jednu funkci NADH: biologicky nejúčinnější antioxidant.

O antioxidantech

Antioxidant je přírodní cesta k neutralizování volných radikálů. Antioxidant je čistič volných antioxidantů, které poškozují tělo několika způsoby.

Zdravotní věda dokázala, že volné radikály jsou zahrnuty ve vývoji neuro-degenerativních poruch jako Alzheimerova nemoc. Volné radikály se také podílejí na vývoji Parkinsonovy nemoci, rakoviny, srdeční nemoci, artheroscelorósy, cukrovky, a mnohem více nákaz a nemocí.

NADH, na základě biochemických znaků, má nejsilnější pozitivní efekt v boji proti hrozbě volných radikálů a jejich potenciálu škodit.

Vysoká redukční síla

NADH má mimo jeho jiné funkce i antioxidační prvky. NADH je nejužitečnejší biologický antioxidant v těle. Řečeno biochemickými výrazy, stárnutí je převedení energie z bohatého stavu do chudého stavu. Energie v bohatém stavu je nazývána také redukovaná forma, energie v chudém stavu oxidovaná forma. Například že oxidovaná ocel nebo zrezlý kov jsou v chudém stavu energie. V biologii je to stejné:

 • Energie v bohatém stavu je redukovaná forma biologické směsi
 • Energie v chudém stavu je oxidovaná forma směsi

NADH je redukovaná forma (bohatá energií) biologické směsi nazývané koenzym1, je tak nazývána kvůli úrovni důležitosti v těle. Je to nejvýše hodnocený koenzym v těle.

Koenzym 1 je hmota uvnitř buňky s nejvyšší redukční sílou všech biologicky aktivních směsí.

Vysoká redukční síla NADH se využívá k vyrábění energie, tělo používá nadbytek NADH jako čistič volných radikálů. Pamatujte, že to je koenzym 1, který dělá čištění volných radikálů lépe než každá jiná známá hmota v těle.

Volné radikály způsobují, že dobře pracující buňky se zvrhnou. Formování volných radikálů může být spuštěno užíváním některých léků, včetně některých antibiotik a protizánětlivých léků. Také může být spuštěno smogem, industriálním znečištěním, kouřením, chemikáliemi-toxiny, a těžkými kovy v jídle a vodě.

Volné radikály

Volné radikály poškozují buňky a geny buněk (DNA kódy). Činí tak vyražením potřebných elektronů z normálních molekul.

Naše těla neustále obnovují buňky. Věří se, že za normálních podmínek každá buňka v těle je nahrazena během 7 let. Výjimkou je, když buňka odumře. Některé buňky mají krátkou dobu života, například krevní buňka má dobu života kolem 4 měsíců.

Poškozování buněčných genů může způsobit problémy dalším generacím buněk. Volné radikály jsou extrémně reaktivní molekuly, které spolupracují s mnoha směsmi v našich buňkách. Nejvíce ovlivněné směsi jsou lipidy obsažené v strukturách (jako buněčná membrána). Lipid je typ tuku.

Mezi volnými radikály a lipidy buněčné membrány proběhne reakce, která naruší celistvost buněčné stěny. To způsobí únik buněk a následně vyústí v odumírání buněk.

Odkud se berou volné radikály?

Stručně, tělo je poškozováno volnými radikály, které se dostávají do našich buněk vytlačováním elektrony z normálních molekul.

Zdravotní věda ví, že rentgenové paprsky, radiace a dokonce i sluneční UV paprsky mohou tvořit volné radikály. V posledních 20 letech zdravotní věda zjistila, že formování volných radikálů způsobuje:

 • okolní toxiny a některé typy chemikálií nacházejících se v okolí domova a kanceláře
 • léky, včetně některých typů antibiotik a protizánětlivých léků
 • ozón, některé typy smogu a industriální škodliviny
 • kouření a alkohol
 • těžké kovy v jídle a pití

Malé množství volných radikálů je produkováno v buňkách metabolickými reakcemi. Naše tělo obsahuje obranný systém, který chrání jeho buňky před nenávratným poškozením. Tento systém je nazýván antioxidační ochranný štít. Nejdůležitější směsí v tomto štítu je NADH. Je to redukovaná forma koenzymu 1. Je to nejužitečnější biologický antioxidant, protože je schopný nejvyšší redukce nepárových elektronů.

V přítomnosti činitelů vzniku volných radikálů (například radiace) se vnitrobuněčný obsah volných radikálů výrazně zvyšuje. Antioxidační ochranný systém se může rovnat s přírodním množstvím vyprodukovaným v těle. Systém se stane uchváceným, když velké množství volných radikálů je způsobeno vnějšími činiteli.

Čím více volných radikálů je obsaženo v buňce, tím více je buňka poškozená a to vede k dřívějšímu odumření buňky. Zvýšené odumírání buněk může vést k předčasné degeneraci tkáně. Zdravotní věda dokázala, že volné radikály se podílejí na vývoji neurodegenerativních poruch, jako Alzheimerova a Parkinsonova nemoc. Volné radikály se také podílejí na vývoji auto-imunních chorob, rakovin, srdečních onemocněních, cukrovce, artheroskleróze, a mnohých dalších onemocněních.

Ochrana

Je životné důležité, aby přísun antioxidantů nebo čističů volných radikálů byl dostatečně velký jako úroveň volných radikálů v našem těle. K uchování dostatečného přísunu antioxidantů v těle můžou být nutné nutriční doplňky. Jeden z nejvíc užitečných antioxidantů a čističů volných radikálů je NADH. NADH vstoupí do buňky pomocí stravy a zvýší hladinu vnitrobuněčných antioxidantů.

Z nutričních dávek NADH můžou prosperovat obzvláště staří lidé. Bylo zjištěno, že hladina antioxidantů v těle stárnutím klesá. To zanechává starší lidi více náchylné k poškození volných radikálů a nemocím, které způsobují.

Kde najdeme oxidanty?

Biologické antioxidanty jsou přítomny v živých buňkách. Antioxidanty v těle chrání jeho buňky před normálním množstvím volných radikálů v těle. Když se toto množství zvýší nad normální úroveň, jsou doporučeny nutriční doplňky antioxidantů.

Dobře známé nutriční doplňky antioxidantů jsou: beta karoten, vitamíny C, D, E a selen. NADH stejně jako ostatní známé antioxidanty, chrání buňky v těle před poškozením, které zpsůobují volné radikály. Ochrana buněk v těle před volnými radikály snižuje risk vývoje neurodegenerativních poruch, jako je Alzheimerova a Parkinsonova nemoc.

Ukázalo se, že volné radikály se podílejí na vývinu auto-imunních nemocí, rakovině, srdečních onemocněních, artheroskleróze, cukrovce a mnohých dalších onemocněních.

Věří se, že užívání antioxidantů by mělo zpomalit vývin neuro-degenerativních onemocnění, jako je Alzheimerova a Parkinsonova nemoc.

NADH a sportovci

NADH nemá vlastnosti kofeinu, který po užití způsobí nervozitu.
Obnovuje poškozenou DNA. 
Poskytuje o 7 % více svalové energie při užívání 30 mg denně po dobu 1 měsíce. 
Zvyšuje dodávku kyslíku do buňky. 
Zvyšuje exhalaci oxidu uhličitého. 
Zlepšuje duševní a fyzickou odolnost.
Zlepšuje kognitivní výkon. 
Umožňuje produkci většího množství ATP energie. 
Poskytuje ochranu svalům.
  Zkracuje rekonvalescenci. 
Umožňuje náročnější tréninkové a sportovní zatížení. 
Zvyšuje vytrvalost. 
Umožňuje intenzivnější trénink.Umožňuje větší soustředění, pozornost a bystrost mozku, a tím lepší sportovní koncentraci! 
Zvyšuje hladinu ATP. 
NADH je biologické raketové palivo. 
Dodává mentální a fyzickou energii. 
ATP zvyšuje srdeční energie. 
Zvyšuje vnitrobuněčnou energie. 
Dodává okamžitou energie pro tělo i mozek. 
Prodlužuje životnost buněk, tkání a orgánů.
Má silné antioxidační vlastnosti.
Chrání srdce.
Zvyšuje sexuální touhu. 
Posiluje imunitní systém. 

NADH koenzym Q1 a koenzym Q10

Každý zná populární koenzym Q10 a schopnosti mu připisované. NADH je pro tělo nejsilnější antioxidant. NADH je biologicky nejvyšší úrovní koenzymu v těle. NADH je biologicky nejvyšší úrovní koenzymu v těle.

To znamená, že je koenzym, nebo kofaktor, potřebný pro mnoho jiných enzymů, které se podílejí na buněčné energie. Navíc má mnoho vlastních zdravotních výhod a ještě na obnově dalších důležitých antioxidantů, jako je glutathion, vitamin C, a CoQ10. Koenzym Q10 potřebuje pro svoje fungování Koenzym, Q1.

CoQ10 je často považován za antioxidant. Je-li však Co Q10 užíván jako potravinový doplněk, je v oxidované formě! Z tohoto důvodu to není antioxidant a je  zcela zbytečný pro tělo. Pouze ve formě antioxidantu má zdravotní přínos. Pouze tehdy, je-li Koenzym Q 10 kombinovaný s NADH, je prospěšný pro tělo.

© 2012 | zpracovatel: Merck | suroviny: Roche | prodej: Tuma Pharma | prof. Birkmayer Laboratorien